Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Sociálna služba

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní si ju riešiť. Vykonáva sa prostredníctvom sociálnych služieb – odbornej činnosti, ktorú vykonávajú sociálne sestry FN.
Sociálnu starostlivosť zabezpečujú hospitalizovaným pacientom resp. ich rodinným príslušníkom vo všetkých vekových kategóriách, zároveň zabezpečujú sociálne služby zamestnancom aj bývalým zamestnancom.

Zameranie:

  • spolupôsobí pri zabezpečovaní komplexnej liečebno- preventívnej starostlivosti o občanov, ktorí sú v starostlivosti FN, riešením situácií a vzťahov vzniknutých v dôsledku choroby, úrazu, škodlivých návykov, invalidity a staroby, prameniacich z ich sociálnych pomerov,
  • skúma a dopĺňa sociálnu anamnézu, vykonáva rozbor sociálnej situácie pacientov, určuje sociálnu diagnózu, vypracováva plán sociálnej terapie, druh, rozsah a potrebu sociálnych opatrení,
  • zastupuje v prípade potreby a poverenia chorého na úradoch, spolupracuje s úradmi a inštitúciami pri riešení sociálnej situácie pacienta,
  • poskytuje odbornú poradenskú činnosť , informácie a rady pacientom a ich rodinným príslušníkom,
  • pomáha pri vybavovaní a kompletizovaní Žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Uzavretí zmluvy so sociálnym zariadením, vybavovaním opatrovateľskej služby v spolupráci so samosprávou, pomoc pri umiestňovaní pacienta do rôznych typov sociálnych zariadení, spolupráca s UPSVa R pri adopcii dieťaťa, utajených pôrodoch, Hniezdo záchrany, spolupráca s oddelením sociálnej kurately, spolupráca s ADOS, spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupráca  so zariadeniami sociálnych služieb, s neštátnymi subjektmi, Charitou, Zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, inými zdravotníckymi zariadeniami, spolupracujú pri riešení zložitej situácie u ľudí bez domova.
  • sociálne oddelenie je aj výukovou bázou pre študentov sociálnej práce.

Pracujeme v multidisciplinárnych tímoch, kde je v popredí kompletná sociálno-zdravotná starostlivosť o pacienta v duchu bio-psycho–sociálno-zdravotnej starostlivosti, včasnou sociálnou intervenciou sa výrazne skracuje čas hospitalizácie, čo prináša aj ekonomický faktor pre FN.

Sociálne sestry
PhDr. Marta Majeríková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Mgr. Lenka Vraníková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lokalizácia
 Sociálna služba sa nachádza v budove očných ambulancií. Na mape areálu označené číslom č. 17 (mapa areálu).

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631