Sociálna služba

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní si ju riešiť. Vykonáva sa prostredníctvom sociálnych služieb – odbornej činnosti, ktorú vykonávajú sociálne sestry FN.
Sociálnu starostlivosť zabezpečujú hospitalizovaným pacientom resp. ich rodinným príslušníkom vo všetkých vekových kategóriách, zároveň zabezpečujú sociálne služby zamestnancom aj bývalým zamestnancom.

Zameranie:

  • spolupôsobí pri zabezpečovaní komplexnej liečebno- preventívnej starostlivosti o občanov, ktorí sú v starostlivosti FN, riešením situácií a vzťahov vzniknutých v dôsledku choroby, úrazu, škodlivých návykov, invalidity a staroby, prameniacich z ich sociálnych pomerov,
  • skúma a dopĺňa sociálnu anamnézu, vykonáva rozbor sociálnej situácie pacientov, určuje sociálnu diagnózu, vypracováva plán sociálnej terapie, druh, rozsah a potrebu sociálnych opatrení,
  • zastupuje v prípade potreby a poverenia chorého na úradoch, spolupracuje s úradmi a inštitúciami pri riešení sociálnej situácie pacienta,
  • poskytuje odbornú poradenskú činnosť , informácie a rady pacientom a ich rodinným príslušníkom,
  • pomáha pri vybavovaní a kompletizovaní Žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Uzavretí zmluvy so sociálnym zariadením, vybavovaním opatrovateľskej služby v spolupráci so samosprávou, pomoc pri umiestňovaní pacienta do rôznych typov sociálnych zariadení, spolupráca s UPSVa R pri adopcii dieťaťa, utajených pôrodoch, Hniezdo záchrany, spolupráca s oddelením sociálnej kurately, spolupráca s ADOS, spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupráca  so zariadeniami sociálnych služieb, s neštátnymi subjektmi, Charitou, Zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, inými zdravotníckymi zariadeniami, spolupracujú pri riešení zložitej situácie u ľudí bez domova.
  • sociálne oddelenie je aj výukovou bázou pre študentov sociálnej práce.

Pracujeme v multidisciplinárnych tímoch, kde je v popredí kompletná sociálno-zdravotná starostlivosť o pacienta v duchu bio-psycho–sociálno-zdravotnej starostlivosti, včasnou sociálnou intervenciou sa výrazne skracuje čas hospitalizácie, čo prináša aj ekonomický faktor pre FN.

Sociálne sestry
PhDr. Marta Majeríková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Mgr. Lenka Vraníková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lokalizácia
 Sociálna služba sa nachádza v budove očných ambulancií. Na mape areálu označené číslom č. 27 (mapa areálu).

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631