Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História nemocnice

Historická fotografia nemocnice

Podľa dejepiscov sa s pojmom mestský a občiansky špitál v Trenčíne stretávame už v r. 1130. Špitál - chorobinec existoval v Trenčíne aj v r. 1505.

Historická fotografia nemocnice

V septembri 1843 bolo rozhodnuté: „postaviť v slobodnom kráľovskom meste Trenčín rozsiahlu, poschodovú, verejnú nemocnicu asi s 80 lôžkami". Kameň terajšej nemocnice položili v r. 1848. Nemocnica mala jednu hlavnú poschodovú budovu a 2 prízemné, mala 112 postelí.

V rokoch 1910-1912 bola nemocnica za pomoci župy rozšírená ďalšou výstavbou. Postavil sa chirurgický pavilón (dnes geriatria, TaPCH), hospodárska budova, kuchyňa, práčovňa, odd. pre infekčne chorých a choromyseľných. Nemocnica mala s oddelením chirurgickým, ktoré zahŕňalo aj pôrodnicu, interné odd., spolu s kožným, infekčné a malé neuropsychiatrické odd., spolu 250 postelí.

Historická fotografia nemocnice

V rokoch po oslobodení, po reorganizácií zdravotníctva sa všetky zdravotnícke zariadenia v okrese Trenčín zlučujú do jedného ústredného vedenia, pod názvom Okresný ústav národného zdravia. Počet postelí sa zvyšuje na 864, postupne sa zavádzajú aj rtg pracoviská, biochémia... Nemocnica je umiestnená v 3 objektoch- v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a v  Trenčianskych Tepliciach. V roku 1978 má 1264 lôžok. Po zmene spoločenských pomerov v roku 1990 dochádza k delimitácií OÚNZ - vznikajú samostatné nemocnice v Tr. Tepliciach a v Novom Meste nad Váhom, odčleňuje sa OHS. Pre NsP Trenčín ostáva 1100 postelí. Postupne sa zlepšuje technické vybavenie oddelení, zavádzajú sa nové vyšetrovacie metódy, výpočtová technika. Zavádza sa ošetrovateľský proces, veľký dôraz sa kladie na zvyšovanie kvalifikácie. Postupne sa odčleňujú pracoviská: dialýza, patológia a zdravotná doprava. Vznikajú zdravotné poisťovne, ktoré nás financujú na základe zmluvných vzťahov.

Fakultná nemocnica Trenčín vzniká 1. júna 2006. Následne 15.5.2007 vznikajú prvé tri kliniky: chirurgická, očná a psychiatrická. Ku dnešnému dňu má FN Trenčín 6 kliník, ďalšie tri sú: klinika pediatrie a neonatológie, gynekologicko-pôrodnícka a klinika úrazovej chirurgie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631