Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Informácie pre pozostalých

je nám veľmi ľúto, že ste stratili svojho blízkeho a prosím prijmite i touto cestou náš prejav úprimnej sústrasti. 

V snahe pomôcť Vám pri zariaďovaní náležitostí spojených s úmrtím, sme pre Vás pripravili písomný návod, čo všetko a kde musíte zariadiť:

l) príslušná klinika/oddelenie, kde došlo k úmrtiu:

 • tu sú Vám podané resp. boli podané informácie o priebehu ochorenia a úmrtí Vám blízkeho človeka
 • sestrou sú Vám odovzdané oproti podpisu doklady, osobné veci a cennosti po zomrelom po overení Vašej totožnosti z občianskeho preukazu a zaznamenaní príbuzenského vzťahu; cennosti, ktoré sa nedali odstrániť z tela zomrelého, Vám budú odovzdané príslušným zamestnancom taktiež oproti podpisu a overení Vašej totožnosti na pracovisku výdaja mŕtvych tiel.
 • ošetrujúci lekár Vám odovzdá tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ v počte 3 ks, ktoré je potrebné odniesť na matriku v mieste úmrtia

2) matrika MsÚ Trenčín (vzhľadom k tomu, že k úmrtiu došlo v meste Trenčín)

 • tu odovzdáte zdravotníckym zariadením vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ a občiansky preukaz mŕtveho,
 • na základe týchto dokladov Vám matrika vystaví :
  • „Úmrtný list“ v príslušných exemplároch - potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu mŕtveho
  • doklad na uplatnenie si príspevku na pohreb pre úrad práce – odbor sociálnych vecí - a rodiny
 • zabezpečí
  •  nahlásenie úmrtia na Sociálnej poisťovni a na notárstve ohľadom dedičského konania

3) pohrebná služba

 • s úmrtným listom pôjdete na Vami vybranú pohrebnú službu, kde si vybavíte všetky náležitosti spojené s prevozom tela mŕtveho z nemocnice, jeho oblečením a úpravou, pochovaním, rozlúčkou
 • vystaví Vám potvrdenie o vybavovaní a zúčastnení sa na pohrebe pre rodinných príslušníkov za účelom ospravedlnenia neprítomnosti v práci
 • platba za pohrebné služby sa realizuje pri objednávke

4) zdravotná poisťovňa

 • na príslušnej pobočke odovzdáte preukaz poistenca zomrelého do 8 dní odo dňa úmrtia.

Vieme, že toto obdobie nebude pre Vás ľahké. Pokiaľ budete potrebovať ďalšie informácie alebo pomoc, môžete sa obrátiť na staničnú sestru kliniky/oddelenia, kde Váš príbuzný zomrel, alebo na námestníčku riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť (č. tel. 032/6566 556). Pomôžu Vám vyriešiť problém, prípadne zabezpečia kontakt s kompetentnou osobou.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2023 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631