Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie

 

Primárka oddelenia:
Mgr. Zuzana Gallová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 610
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca laborantka:
Mgr. Jana Gavendová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 132, 6566 455
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Podľa koncepcií odborov sa oddelenie člení na úseky:

 • rutinnej prevádzky a kontroly
 • naliehavej klinickobiochemickej diagnostiky
 • POCT
 • špeciálnych metód
 • imunochemický
 • úsek bunkovej a protilátkovej imunity
 • toxikologicko-farmakobiochemický
 • rutinnej hematológie
 • špeciálnej hematológie a cytomorfológie
 • hemokoagulácie rutinnej a špeciálnej
 • imunohematologický
 • krvný sklad a expedícia transfúznych prípravkov
 • bakteriologický
 • sérologický
 • technický

 

Rozsah činnosti a výkonov:

 • Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie poskytuje odborné služby pre zariadenia nemocničnej a ambulantnej starostlivosti spôsobom nepretržitej prevádzky.
 • Podľa koncepcie odboru Klinická biochémia vykonáva bežné a špeciálne biochemické, imunologické a toxikologické vyšetrenia biologických materiálov a funkčné testy. Dohliada na správne vykonávané vyšetrenia pri lôžku pacienta v rámci fakultnej nemocnice.
 • Podľa koncepcie odboru Hematológia a transfúziológia vykonáva bežné a špeciálne hematologické, hemostazeologické a imunohematologické vyšetrenia. Nakupuje, skladuje a expeduje konzervovanú krv a špeciálne transfúzne prípravky pre potreby oddelení fakultnej nemocnice a zmluvných zariadení.
 • Podľa koncepcie odboru Klinická mikrobiológia poskytuje kvalifikovanú diagnostiku bakteriálnych, vírusových parazitárnych a mykotických ochorení pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov v sieti štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení.
 • Poskytuje konziliárne a ambulantné služby.
 • Podieľa sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní SZP, VŠP a lekárov.
 • Zúčastňuje sa na vedeckovýskumnej činnosti.
 • Je zapojené do externej kontroly kvality.

Spádové územie: oblasť mesta, okresu, kraja Trenčín a podľa požiadaviek aj iné kraje.

 

Cenník:

Cenník platených služieb /bez indikácie lekára/ pre poistencov poistených v zdravotných poisťovniach SR:

 

Cenník pre ostatných (nepoistení, právnické osoby, FO oprávnené na podnikanie...), s ktorými FN Trenčín nemá uzatvorenú zmluvu: 

 

Lokalizácia: oddelenie sa nachádzana prízemí, 1. a 2. poschodí v bloku C - laboratóriá, v pavilóne biochémie, hematológie, mikrobiológie.
Na mape areálu označené číslom 3: (mapa areálu).

 

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631