Rádiologické oddelenie

!!!  Vážené pacientky,

 chceli by sme Vás informovať, že naše mamografické pracovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín, aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, naďalej poskytuje mamografické vyšetrenia a sonografické vyšetrenia prsníkov.

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 032 / 6566 860, prípadne 032 / 6566 383, počas pracovných dní, v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod !!!

 

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Rádiologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín je nelôžkové oddelenie, ktoré patrí k najmodernejšie vybaveným pracoviskám diagnostického zobrazovania na Slovensku. Vykonáva široké spektrum diagnostických a terapeutických výkonov v rámci trenčianskeho kraja a širokého okolia.

Oddelenie je rozdelené na Centrálne diagnostické pracovisko a pracovisko v rámci chirurgického pavilónu. Pracoviská sú navzájom a aj s ostatnými oddeleniami FN Trenčín digitálne prepojené pomocou systému PACS (z ang. Picture Archiving And Communication System – obrázkový archivačný a komunikačný systém).
Oddelenie je kompletne digitalizované (bezfilmová prevádzka) s archiváciou dát vo forme DICOM na našom PACS serveri (CT pracovisko, USG, stereotaxia, digitálne skiagrafy, MMG, pojazdná skiaskopia a čiastočne i angiografia). V systéme PACS je možné spracovanie, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov na všetkých pracoviskách nemocnice. Oddelenie je pripojené aj do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM napr. na CD, DVD.

Zabezpečujeme tieto činnosti:

 • skiagrafické vyšetrenia – konvenčné (klasické) snímkovanie pomocou rtg žiarenia
 • skiaskopické vyšetrenia – presviecovanie tela rtg žiarením
 • CT vyšetrenia – vyšetrenia pomocou celotelového počítačového tomografu rtg žiarením
 • mamografické vyšetrenia – vyšetrenia prsníkov rtg žiarením
 • ultrazvukové vyšetrenia – bez rtg žiarenia
 • interpretácia a popisovanie získanej obrazovej dokumentácie
 • terapeutické a diagnostické intervenčné výkony - pomocou rtg žiarenia a USG bez rtg žiarenia

Rádiologické oddelenie zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú a sonografickú konziliárnu službu pre všetkých pacientov v spádovej oblasti.

Pracovná doba je od 7:00 do 14:00 hod.

RTG snímkovanie poskytujeme v rámci dennej kapacity oddelenia a ostatné vyšetrenia na základe telefonického a osobného objednania na jednotlivých pracoviskách. 

Pohotovostná služba je určená len pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je zabezpečená lekárom a RTG technikom – je dostupná každý deň 24 hodín.
V službe je zabezpečená diagnostika skiagraficky, ultrazvukom - vrátane dopplerovskej diagnostiky a CT. Vyšetrenie CT a USG je len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Ku každému vyšetreniu je nutné doniesť kompletne a poriadne vyplnenú žiadanku podpísanú indikujúcim lekárom.


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 161
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primára:
MUDr. Mário Bôžik

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 279
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Vedúci radiologický technik:
Bc. Pavol Korenačka

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 833
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ODBORNÉ PRACOVISKÁ

Konvenčná rádiodiagnostika, skiaskopia a digitálna skiagrafia:

Zodpovedný lekár: MUDr. Mário Bôžik 

Kontaktné údaje:
Telefón:

6566 383 - evidencia RTG
6566 833 - evidencia digitálny RTG
6566 631 - popisovňa RTG
6566 833 - RTG technici (pohotovostná služba)

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagraf Eidos 3000
 • konvenčný RTG prístroj PAUSCH CS 3000
 • skiagraficko-skiaskopický komplet Chiraskop 2000
 • 4 pojazdné skiaskopické prístroje,
 • 1 pojazdný skiagrafický prístroj  

V rámci konvenčnej rádiodiagnostiky vykonávame:

 • skiagrafiu hrudníka, brucha, skeletu
 • kontrastné vyšetrenia tráviaceho traktu a uropoetického systému
 • fistulografie
 • v spolupráci s gastroenterologickým oddelením aj endoskopické cholangiopankreatikografie (ERCP)
 • s gynekologickým oddelením hysterosalpingografie (HSG)

Na skiagrafické vyšetrenie sa netreba objednávať osobne, vyšetrenia vykonávame priebežne v rámci kapacít pracovnej doby oddelenia. Skiaskopické vyšetrenia sa objednávajú telefonicky indikujúcim lekárom alebo priamo na evidencii pracoviska Centrálnej diagnostiky 032 6566 383.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: Pracoviská sú umiestnené v budove Centrálnej diagnostiky a chirurgického pavilónu, na mape areálu č.6 (mapa areálu).

 

 

Mamologická diagnostika:
Vykonávame kompletnú diagnostiku prsníkov pomocou mamografie a sonografie.

Zodpovedný lekár: MUDr. Mário Bôžik

Kontaktné údaje:
Telefón:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telefón: 032 – 6566 860 - evidencia MMG a sonografií, 6566 631 - popisovňa

Prístrojové vybavenie: Siemens Mammomat 3000 Nova

Z intervencií výkonávame:

 • stereotaktickú tenkoihlovú punkciu prsníka k odberu materiálu na cytologické a histologické vyšetrenie
 • aspiračné punkcie pod USG kontrolou
 • predoperačné označenie podozrivých ložísk lokalizačnou ihlou
 • tenkoihlové a Tru-cut biopsie

Na vyšetrenie sa objednáva osobne na evidencii pracoviska Centrálnej diagnostiky alebo telefonicky 032 6566 860, 6566 383.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00

Lokalizácia: Pracovisko mamografie a stereotaxie sa nachádza v pavilóne Centrálnej diagnostiky, na mape areálu č.22 (mapa areálu).

 

 

Počítačová tomografia (CT, MSCT):

Zodpovedný lekár: MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón:
032 6566 101 - evidencia všetkých CT vyšetrení a CT pracovisko
032 6566 555 - MSCT pracovisko, pohotovostná služba MSCT

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Definition AS /2010/

Je vybavené:
2-radovým špirálovým počítačovým tomografom a moderným multidetektorovým 64-radovým špirálovým detektorom. Súčasťou CT prístroja sú rôzne softvérové aplikácie a automatické tlakové striekačky.

Na pracovisku výpočtovej tomografie vykonávame:

 • vyšetrenia všetkých orgánových systémov pri optimalizácii radiačnej záťaže a zachovaní vysokého rozlíšenia
 • vyšetrenia s podaním kontrastnej látky vo viacerých fázach výrazne zvyšujúce výťažnosť ako i špecificitu diagnostiky
 • CT angiografické vyšetrenia (nahradzujú vyšetrenia spojené s  katetrizáciou artérie)
 • CT enterografie a CT kolonografie (vyšetrenie tenkého a hrubého čreva)
 • CT koronarografie
 • intervenčné výkony pod CT kontrolou: 
 • chemické lýzy (alkoholom) a obstreky miešnych koreňov
 • (PRT - periradikulárna terapia kortikoidmi) pri liečbe chronickej bolesti
 • tenkoihlové biopsie k odberu materiálu na cytologické vyšetrenia
 • Tru-cut biopsie odber materiálu na histologické vyšetrenie
 • drenáže tekutých ložísk

Na vyšetrenie sa objednáva na evidencii CT pracoviska.
V pohotovostnej službe a akútne vyšetrenia aj telefonicky 032 6566 101, 6566 555.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 – 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: oddelenia sú umiestnené na prízemí chirurgického pavilónu, na mape areálu č.6 (mapa areálu).

 

 

Sonografická diagnostika:

Zodpovedný lekár: MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón:
032 6566 758 - evidencia SONO vyšetrení chir. pavilón
032 6566 860 - evidencia SONO vyšetrení centrálny pavilón

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Sonoline G60
 • GE HealthCare Logiq 9

Pracovisko centrálneho RTG je zamerané na diagnostiku hospitalizovaných pacientov a pre potreby mamologickej diagnostiky, pracovisko v rámci chirurgického bloku slúži predovšetkým pacientom FN a v obmedzenom počte i ambulantným pacientom.

Na sonografickom (USG) pracovisku je diagnostika zameraná:

 • orgány dutiny brušnej a malej panvy (pečeň, žlčník, žlčové cesty, obličky, slezina, pankreas, močový mechúr, pohlavné orgány, lymfatické uzliny, orientačne aj tráviaci trakt)
 • krk, štítnu žľazu, slinné žľazy, lymfatické uzliny
 • mäkké časti (svaly, šľachy a kĺby)
 • vyšetrenie ciev (duplexnou resp. triplexnou ultrasonografiou) - arteriálny a žilový systém
 • cievne zásobenie orgánov
 • intervenčné zákroky, odbery tkanív z patologických ložísk tenkou ihlou k cytologickým vyšetreniam alebo drenáže zápalovo zmenených dutín s odberom materiálu na kultiváciu

Na vyšetrenie sa objednáva osobne alebo telefonicky 032 6566 758.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: Oddelenia sú umiestnené na prízemí chirurgického pavilónu a v budove Centrálnej diagnostiky, na mape areálu č.6 a č.22 (mapa areálu).

 

 

Pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie:

Zodpovedný lekár: MUDr. Igor Litvín

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 899 - objednávanie angiografických a intervenčných vyšetrení

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Angiostar Plus

Angiografia (AG) slúži na zobrazenie a posúdenie zmien na arteriálnom a žilnom systéme a orgánoch súvisiacich s cievnym systémom. Na tieto cievne vyšetrenia nadväzujú liečebné zákroky. Princípom AG je zobrazenie cievnych štruktúr jódovou kontrastnou látkou vstrekovanou katétrom zavedeným do cievneho riečiska.

Angiograficky vyšetrujeme:

 • cievy horných a dolných končatín, hlavy a krku, brucha a malej panvy
 • A-V dialyzačné fistuly
 • intervenčné zákroky - rozšírenie zúžených alebo uzavretých artérií katetrizačnou metódou (perkutánna transluminálna angioplastika, PTA/)
 • implantácie cievnych protéz (stentu) na zabezpečenie priechodnosti cievy
 • embolizácie krvácajúcich tepien GITu, tumorov, pri polytraume
 • trombolýzy akútnych periférnych arteriálnych uzáverov
 • liečebné zákroky na žlčovodoch - drenáž a stenting zúžených žlčových ciest (perkutánna transhepatálna drenáž žlčovodov - PTC, PTD)
 • implantácia stentov do GITu - pri nepriechodnosti (pažerák, črevá)
 • fistulografie a cholangiografie

Na vyšetrenie sa objednáva osobne na evidencii pracoviska alebo telefonicky 032 6566 899.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 – 14:00

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631