Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Oddelenie lekárskej genetiky

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
ŽIADANKY NA LABORATÓRNE VYŠETRENIA
EXTERNÁ KONTROLA KVALITY
ODBORNÉ INFORMÁCIE

Oddelenie lekárskej genetiky poskytuje špecializovanú odbornú starostlivosť pacientom a rodinám s geneticky podmienenými chorobami a vrodenými vývojovými chybami.
 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Lekárska genetika je predovšetkým preventívnym odborom. Uskutočňuje diagnostiku geneticky podmienených ochorení, a to vrodených chromozomálnych aberácií, vrodených vývojových chýb, monogénovo podmienených ochorení, stanovuje genetickú prognózu, navrhuje spôsoby prevencie a poskytuje konzultácie pacientom a ich rodinám.
Ako interdisciplinárny odbor spolupracuje so všetkými medicínskymi odbormi.


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Vedúci lekár oddelenia:
MUDr. Alica Valachová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 796
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sekundárny lekár:
MUDr. Dorota Leibiczerová

Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Ester Gajdošíková

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cytogenetické laboratórium:
Mgr. Lenka Koníčková,Mgr. Erika Čišecká. 
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laboratórium molekulárne - genetickej diagnostiky:
Mgr. Soňa Včelíková
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedúci laborant:
Bc. Dušana Kaňovská dipl.mt.l.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 398
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sestry:

Jana Galanová, Alena Gračková

Objednávanie pacientov:
Telefonická konzultácia ohľadom vyšetrení a objednávanie pacientov: utorok, streda, piatok (tehotné pacientky denne) v čase od 14:30 hod.  do 15:15 hod.
Číslo telefónu: 032 6566 796

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Spádové územie:
OLG poskytuje komplexné genetické poradenstvo, prenatálne a postnatálne cytogenetické vyšetrenia pre pacientov z celého Trenčianskeho kraja a časti Nitrianskeho kraja (Partizánske, Bojnice).

Lokalizácia: pracovisko sa nachádza v areáli FN Trenčín, ABC trakte na 1. poschodí.
Na mape areálu označené číslom 3: (mapa areálu).

Pracovná doba:
Prevádzka na oddelení je jednosmenná,
pracovná doba je pondelok – piatok od 7,00 do 15,30 hod.


Pobyt v nemocnici:
OLG nemá lôžkovú časť, vyšetrenia sú ambulantné.
Jednodňová hospitalizácia na gyn.-pôrod. klinike je v prípade odberu plodovej vody.

Práva pacientov:
nedirektívnosť, informovaný súhlas s genetickým testovaním (genetickými laboratórnymi vyšetreniami), dôvernosť informácií

Konzultácie:
konzultačná činnosť je základom genetického poradenstva

Informácie pre lekárov:

 • konzultácie gravidných pacientiek – pondelok 7.30 – 13.00 hod. (vyšetrenia podľa indikačných kritérií)
 • pacientov je potrebné telefonicky alebo písomne objednať


Najčastejšie dôvody genetického vyšetrenia:

1. vyšetrenie v gravidite

 • vyšetrenie žien s pozitívnym biochemickým skríningom VVCH
 • vyšetrenie žien s vekom nad 35 rokov v čase pôrodu
 • vyšetrenie žien s UZV anomáliou u plodu
 • vyšetrenie žien s teratologickým rizikom / lieky , radiácia /
 • vyšetrenie z dôvodu genetického rizika na základe rodinnej anamnézy

2. vyšetrenie manželských párov

 • z dôvodu sterility vrátane vyšetrení pred IVF
 • z dôvodu opakovaných potratov, mŕtvorodenosti alebo včasnej neonatálnej úmrtnosti

3. vyšetrenie detí

 • s vrodenými vývojovými chybami, s poruchami rastu a prospievania nejasnej etiológie
 • so zaostávaním psychomotorického vývoja, neurologickými nálezmi nejasnej etiológie
 • s geneticky podmienenými ochoreniami

4. vyšetrenie dospelých pacientov

 • s geneticky podmienenými ochorenia alebo v ich riziku
 • s rizikom hereditárnych nádorových syndrómov

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Oddelenie lekárskej genetiky sa člení na ambulantnú a laboratórnu časť.

Ambulantná časť

vykonáva najmä tieto činnosti:

 • ambulantné klinické vyšetrenie, indikácia genetických vyšetrení so súhlasom pacienta: cytogenetické vyšetrenia sa vykonávajú v laboratóriu OLG FN Trenčín, ďalšie genetické vyšetrenia (FISH, analýza DNA) sa vykonávajú v spolupráci so špecializovanými pracoviskami genetiky v SR alebo v zahraničí
 • spracovanie diagnostického záveru so stanovením individuálnej alebo familiárnej prognózy s návrhom opatrení
 • oboznámenie o ochorení pacienta a jeho pokrvných príbuzných v riziku ochorenia
 • vyhodnocovanie prenatálnych biochemických skríningov VVCH pre spádovú oblasť OLG
Deň Ordinačné hodiny
 Pondelok  7:00 - 15:30
 Utorok  7:00 - 15:30
 Streda  7:00 - 15:30
 Štvrtok  7:00 - 15:30
 Piatok  7:00 - 15:30

 

Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v areáli FN Trenčín, ABC trakte na 1. poschodí.
Na mape areálu označené číslom 3: (mapa areálu).
 

Laboratórna časť

vykonáva najmä:

 • postnatálna cytogenetická diagnostika: vyšetrenie karyotypu v kultivovaných bunkách periférnej krvi, stanovenie X,Y chromatínu
 • prenatálna genetická diagnostika: vyšetrenie karyotypu plodu, prenatálna DNA diagnostika v prípade genetickej indikácie (v spolupráci so špecializovanými laboratóriami molekulárnej diagnostiky)
 • cytogenetická diagnostika s použitím dlhodobých tkanivových kultúr
 • molekulárne - genetická diagnostika vrodených trombofílií a HFE - asociovanej hereditárnej hemochromatózy

 

 

EXTERNÁ KONTROLA KVALITY

 

 

ŽIADANKY NA LABORATÓRNE VYŠETRENIA

 


ODBORNÉ INFORMÁCIE

Nové vyšetrenia

 

1. Diagnostika špecifických aneuploidií(trizómia chromozómov 21,13,18,numerické aberácie X,Y) zo vzorky plodovej vody, resp. tkaniva metódou QF-PCR

 

 • zo zdravotnej indikácie (vysokorizikový prenatálny skríning, resp. gravidita po 21. týždni z dôvodu rizika premeškania)
 • platená služba na žiadosť pacientky ( cena vyšetrenia: vyšetrenie 5 chromozómov 240,- Eur; vyšetrenie jedného chromozómu 200,- Eur; podľa Cenníka platených služieb FN Trenčín)

Výsledky rýchlej diagnostiky trizómií poskytujeme štandardne do 2 pracovných dní.


2. Neinvazívny prenatálny test trizómie chromozómov 21, 13, 18( PRENASCAN) v spolupráci s pracoviskom Gennet Praha a spoločnosťou BGI Health Europe. Naša ambulancia poskytuje konzultácie, zabezpečuje odber a distribúciu vzoriek, konzultuje výsledky testov a v indikovaných prípadoch prevádza následné genetické vyšetrenia.
Vyšetrenie sa vykonáva ako platená splužba na žiadosť pacientiek ( cena testu 440,- Eur; Cenník platených služieb FN Trenčín).
Test je možné iniciovať po 12. týždni gravidity, ideálne po vyhodnotení prvotrimestrového skríningu (kombinovaný test). Výsledky sú konzultované spravidla do 2 - 3 týždňov.
Bližšie informácie v priloženom letáku a na stránkach www.prenascan.eu.

Zavieviedli sme:

Nové molekulárno-genetické vyšetrenie a DNA identifikácia osôb za účelom paternity (viac v cenníku platených služieb FN TN)

 

Prenatálny skríning vrodených vývojových chýb

Skríning najčastejších fetálnych aneuplodií (trizómia chromozómov 21, 18, 13)  je v súčasnosti vykonávaný niektorou z metód multimarkerového skríningu VVCH, a to v súlade s Odborným usmernením MZ SR  č. 14631-3/ 2006. Najefektívnejšie metódy využívajú  meranie koncentrácie maternálnych sérových biochemických markerov 1. a 2.trimestra

gravidity (PAPP-A, fbHCG, AFP, HCG, uE3)  v kombinácii  s vysoko senzitívnymi a špecifickými ultrazvukovými markermi  prvého trimestra (NT, NB, ev. ďalšie).


Riziko pôrodu dieťaťa s Downovým syndrómom podľa veku matky:
Vek            Riziko Downovho syndrómu
20 rokov - 1:1530
25 rokov - 1:1350
30 rokov - 1: 900
35 rokov - 1: 360
40 rokov - 1: 100
42 rokov - 1: 55
44 rokov - 1: 30

Vyhľadávanie najčastejších chromozómových chýb (Trizómia 21, 18,13):

Jediným spoľahlivým spôsobom diagnostiky alebo vylúčenia Downovho syndrómu a iných chromozómových chýb plodu je diagnostika pomocou vyšetrenia plodovej vody, kedy sa v materiáli rovnakého genetického zloženia ako u plodu detailne hodnotia chromozómy. Nevýhodou tohto diagnostického vyšetrenia je, že sa spája s rizikom gynekologických komplikácií vrátane straty gravidity ( 0,5 – 1%).

Preto sa diagnostické genetické vyšetrenie plodu doporučuje až podľa výšky individuálneho rizika matky stanoveného prenatálnym skríningovým vyšetrením.
Skríningovým vyšetrením zisťujeme riziko (možnosť) chyby na základe veku matky, hodnôt biochemických látok v krvi matky a na základe
UZV vyšetrenia plodu.  Kvalita UZV vyšetrenia

v prvom trimestri  je  základnou  podmienkou  správneho  výpočtu rizika!  Optimálny gestačný vek pre meranie fetálneho NT je 11. až 13. týždeň + 6 dní (CRL 45mm-84mm). Správnosť merania NT  je  kontrolovaná FMF certifikátom lekára – sonografistu.

Pri pozitívnom výsledku skríningu sa matke navrhuje genetické vyšetrenie plodu – diagnostika pomocou odberu  choriových klkov(CVS) alebo amniocentézy(TAA), s plným rešpektovaním jej voľby.

Pozitivita skríningového testu neznamená ochorenie plodu, upozorňuje len na zvýšené riziko tohto ochorenia. Väčšina skríning pozitívnych žien má na základe amniocentézy zistený normálny nález u plodu – hovoríme o falošnej pozitivite skríningového testu. Naopak malú časť postihnutých plodov skríning neodhalí – hovoríme o falošnej negativite testu.  Najefektívnejšie a zároveň  najbezpečnejšie metódy skríningu v súčasnosti  dosahujú záchytnosť okolo 95% a falošnú pozitivitu menšiu než  3%.


Ako sa skríningové vyšetrenie prevádza?

V súčasnosti sú v praxi dostupné viaceré skríningové stratégie s rôznym stupňom záchytnosti Downovho syndrómu a rôznou falošnou pozitivitou testu. Ich stručný prehľad uvádza tabuľka:


Skríningové stratégie a záchytnosť Downovho syndrómu pri 5% falošnej pozitivite

Týždeň gravidity, v ktorom skríning prebieha 11.-14. týž. 15.-18.týž.
Záchytnosť Downovho syndrómu v %
 Skríning v I.trimestri(kombinovaný)
  NT+PAPP-A+fbHCG
 85  
 Kombinovaný test+NB+trikuspidálna    regurgitácia+ Doppler ductus venosus  95  
 Skríning v II.trimestri
A F P+H C G, alebo A F P+H C G+uE3
   66-69
Integrovaný biochemický skríning P A P P - A + A F P + H C G, alebo P A P P - A + A F P + H C G + uE3   88
Integrovaný skríning (UZV+biochemické markery) N T + P A P P - A + A F P + H C G + uE3    94

 

 

Pri softvérovom hodnotení výsledkov využívame tzv.dvojstupňový(sekvenčný) postup– pacientky s pozitívnym priebežným biochemickým  skríningom v 1.trimestri  sú nahlasované ošetrujúcemu gynekológovi, ktorý ich, pokiaľ je to možné,  odosiela na následné vyšetrenie NT( ak nebolo predtým robené) a prepočet rizika. Na základe výsledku aktualizovaného  rizika  sú  vysokorizikové pacientky konzultované na ambulancii lekárskej genetiky ohľadom možností  ďalšej diagnostiky v prvom alebo druhom trimestri (CVS, TAA). 

 Nakoľko je dostupnosť certifikovaného vyšetrenia NT limitovaná a naviac UZV vyšetrenie minor markerov  v 1.trimestri je  časovo ohraničené(možné  len medzi 11.-13.tt.) , odporúčame tehotným pacientkam objednať sa  na špecializované UZV vyšetrenie NT a NB  v dostatočnom predstihu, ešte pred odberom biochemických parametrov v 1.trimestri. 


Integrovaný test zahŕňa:

 1. vyšetrenie PAPP-A v 10+0 -13+6  t.t., optimálne v 11– 12.tt., s priebežným hodnotením parciálneho rizika.
 2. UZ vyšetrenie parametrov  NT a NB lekárom s certifikátom FMF v období 11+0 – 13+6, optimálne 11+6 – 12+6 t.t., prepočet rizika (kombinovaný test), genetická konzultácia vysokorizikových pacientiek.
 3. vyšetrenie parametrov AFP, tHCG a uE3 v 16.-20. t.t.,optimálne v  15+0  –  16+6 t.t.
 4. vyhodnotenie paramerov  certifikovaným softvérovým programom (integrovaný test)
 5. Po absolvovaní integrovaného skríningu tehotná pacientka dostáva od gynekológa informáciu, aké je riziko ochorenia plodu pre Downov syndróm, a v prípade pozitívneho skríningu ( spravidla riziko DS vyššie ako 1:250, tj napr. 1:100, 1:50) je neodkladne odoslaná na konzultáciu na oddelenie lekárskej genetiky.

Poznámky:
Všetky prevádzané biochemické vyšetrenia podliehajú pravidelnej každoročnej externej kontrole kvality (SEKK).

Špecializované vyšetrenie NT je potrebné vopred objednať (MUDr. Hlaváčik, CeGys, Trenčín).

Aktuálny zoznam  lekárov, držiteľov certifikátu pre vyšetrenie NT je možné nájsť na stránke:
https://courses.fetalmedicine.com
Kompletný výsledok UZ vyšetrenia je potrebné zapísať do žiadanky na skrínigové vyšetrenie.

Novinky:

Projekt PRENASCAN Asociácie Center lékařské genetiky ČR (www.aclg.cz) zavádza do klinickej praxe neinvazívny  prenatálny skríning  trizómií (NIPT, NIFTY) chromozómov č. 21, 18, 13. Podstatou tejto novej metódy skríningu je detekcia voľnej fetálnej DNA v krvi matky, so stanovením podielu štandardizovaných voľných fragmentov DNA prislúchajúcich k sledovaným chromozómom. Senzitivita testu je viac než 99% , nie je ale vylúčená - i keď nízka – falošná negativita testu a zostáva – i keď nízke –riziko falošne pozitívneho testu.  Preto v prípade pozitívnych výsledkov NIPT je doporučované invazívne genetické vyšetrenie  z choriových klkov alebo vzorky plodovej vody. NIPT v súčasnosti  vypovedá len o špecifických trizómiách (21,18,13)  a v porovnaní s amniocentézou nezachytí iné numerické a štruktúrové  chromozómové aberácie. Nie je vhodným testom pre ženy s abnormálnym ultrazvukovým nálezom. Nie je hradený zdravotnými poisťovňami (www.prenascan.cz).

V prípade záujmu pacientiek o uvedený test , Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín poskytuje predtestovú a potestovú genetickú konzultáciu.

 

Hereditárne trombofílie
Hereditárna trombofília predstavuje  vrodenú  náchylnosť pre tromboembolickú chorobu ( hlboká venózna trombóza, s / bez  asociácie s pľúcnou embóliou).  Hereditárna trombofília môže u žien zároveň  zvyšovať riziko abortov  a iných komplikácií v gravidite ( preeklampsia, závažná IUGR, abrupcia placenty).
Ide o multifaktoriálne ochorenie, u ktorého genetické faktory zohrávajú dôležitú úlohu, ale manifestácia ochorenia závisí od prítomnosti ďalších rizík spojených s trombofíliou. Preto nie je možné pri hodnotení rizika trombofílie v súčasnej dobe vychádzať len z určenia molekulárne genetických znakov.


Ďalšie trombofilické rizikové faktory:

 • Vek, predchádzajúca trombóza, nikotinizmus
 • Gravidita, hormonálna antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba
 • Imobilizácia, dlhodobé cestovanie
 • Obezita
 • Hyperhomocysteinémia (častejšie v súvislosti s polymorfizmami v géne MTHFR)
 • Ortopedická chirurgia, neurochirurgia, trauma, fraktúry


Ochorenia zvyšujúce trombofilické riziko:

 • Autoimúnne ochorenia: SLE, APS
 • Malignity: adenokarcinóm, myeloproliferatívne ochorenia ako CML a PV, AML (M3,M5)
 • Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
 • Chronické zápalové ochorenia: chronické zvýšenie faktora VIII a fibrinogénu
 • Kongestívne kardiálne ochorenia


Diagnostika:
Molekulárne genetická:  pri dnešnom stave vedomostí zásadný klinický význam má určenie mutácie FV Leiden (G1691A) a mutácie génu pre protrombin (G20210A). Ako doplnkové je možné vyšetrenie polymorfizmov (C677T + A1298C) génu pre MTHFR. Ďalšie polymorfizmy spájané s tromboembolickou chorobou môžu byť indikované vo vybraných prípadoch špecializovanou hematologickou ambulanciou.
Koagulačné  vyšetrenie: stanovenie aktivity proteínu C, proteínu S, APCR, APTT, fibrinogenémia,...
Serologické a biochemické vyšetrenie: antifosfolipidové protilátky, homocysteín,...

Indikačné kritériá pre molekulárne  genetickú diagnostiku trombofílií:
Konsenzus (GeneReview, update III/10, Manco-Johnson 2002,Press 2002, Duhl 2007, Bates 2008)

 1. Nevyprovokovaná trombóza v každom veku( špeciálne vek< 50 r)
 2. Rekurentná trombóza v každom veku
 3. Venózna trombóza na neobvyklom mieste ( cerebrálna,mezenterická,portálna, hepatálna)
 4. Trombóza počas gravidity, hormonálnej antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby
 5. Prvá VTE u osôb s prvostupňovým príbuzným s VTE pred  50. rokom


Molekulárne genetické  testovanie môže byť odporučené:
(GeneReview, update III/2010)

 1. Ženy s opakovanými reprodukčnými stratami(3 a viac) v 1. trimestri
 2. Ženy s abortom ( jeden a viac) nejasnej etiológie v II.-III. trimestri gravidity
 3. Ženy  s nevysvetliteľnou závažnou preeklampsiou, placentárnou abrupciou,závažnou  IUGR  plodu
 4. Asymptomatické  členky rodiny pacienta so známou mutáciou v prípade plánovania  gravidity a pri  zvažovaní hormonálnej antikoncepcie, alebo rizikoví príbuzní v rodinách s anamnézou opakovaných  venóznych  trombóz  v mladom veku
 5. Ženy s prvou venóznou trombózou pri užívaní tamoxifenu alebo iného selektívneho modulátora  estrogénových receptorov
 6. Ženy, fajčiarky po infarkte myokardu, ktoré sú mladšie ako 50 rokov.


Molekulárne genetická diagnostika  vrodených trombofílií (štandartné testy):
Metóda: Real-time-PCR

 1. Faktor V Leiden G1691A
 2. Prothrombin G20210A
 3. MTHFR C677T
 4. MTHFR  A1298T

Ďalšie polymorfizmy spájané s tromboembolickou chorobou môžu byť indikované vo vybraných prípadoch špecializovanou hematologickou ambulanciou.

Dedičnosť:
Heterozygozita alely  F V Leiden a alely Prothrombín G20210A sa dedí autozómovo dominantným spôsobom.
Pri pozitívnom záchyte uvedených mutácií je vhodné previesť molekulárne genetické  vyšetrenie u príbuzných prvého stupňa, pokiaľ sa u nich vyskytujú ďalšie riziká spojené s trombofíliou, u detí ale až po 12.roku, pokiaľ k tomu nie sú iné dôvody.


Podmienky odberu:

 1. Do skúmavky, ktorá obsahuje K3EDTA (skúmavka  rovnaká ako na odber krvného obrazu), odoberte 2,5 ml venóznej krvi.
 2. Bezprostredne po odbere skúmavku šetrne premiešajte, aby sa zabránilo zrazeniu krvi
 3. Vzorky krvi je potrebné skladovať do transportu pri teplote +2ºC až +8ºC (maximálne 3 dni).
 4. Je možné zaslať do laboratória aj poštou ako zásielku 1. triedy.
 5. Vzorky plnej nezrazenej krvi je možné  dlhodobo uchovať pri -20ºC a transportovať v zmrazenom stave.
 6. Uprednostňujeme príjem čerstvej, nezmrazenej krvi.

 

 

HLA typizácia celiakie

Hlavný histokompatibilný systém (MHC) je skupina génov, ktorých produktami sú membránové glykoproteíny (HLA molekuly I. a II. triedy) charakteristické pre každého jednotlivca. HLA molekuly, extrémne polymorfné transmembránové glykoproteíny, sú dôležitými zložkami imunitného systému. HLA gény kódujuce molekuly II. triedy sú lokalizované na chromozóme 6p21 s najpolymorfnejším zoskupením génov v ľudskom genóme. HLA molekuly II. triedy sú spájané s mnohými autoimúnnymi ochoreniami, medzi ktoré patrí aj Celiakia (Coeliac disease - CD).

Celiakia je  multifaktoriálne autoimúnne ochorenie, ktoré sa aktivuje príjmom gluténu a príbuzných prolamínov u geneticky predisponovaných jedincov. Charakterizované je variabilnou kombináciou  klinických prejavov v dôsledku systémovej reakcie organizmu na  glutén, CD-špecifickými autoprotilátkami, HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8 haplotypmi a enteropatiou. Genetická predispozícia má pre vývoj celiakie kľúčovú úlohu a je známe, že CD je asociovaná s HLA-génmi II. triedy: HLA-DQ2 a HLA-DQ8, vytvárajúcimi heterodimérnu štruktúru zloženú z dvoch nekovalentne viazaných polypeptidových α a ß reťazcov exprimovaných na bunkovom povrchu.

Až 90% pacientov  je HLA-DQ2 pozitívnych, približne 7% pacientov nesie genotyp HLA DQ8 a  zostávajúce 3% pacientov ma polovičný haplotyp HLA DQ2 (S. Guandalini, Oct 26, 2011). Malá časť pacientov s CD je negatívnych pre HLA-DQ2 a HLA-DQ8. Výskyt HLA-DQ2 genotypu v kaukazoidnej  populácii je až 25%, kým predpokladaná prevalencia celiakie je 1:100-1:300. Preto samotná prítomnosť heterodimérov HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8 nie je dostačujúca pre vývoj ochorenia. V súčasnosti je známych ďalších 27 geneticky rizikových lokusov s miernym rizikom vývoja celiakie, a naopak sú známe tiež genetické lokusy protektívne.

Genotypizácia HLA haplotypov II. triedy HLA-DRB1/DQA1/DQB1 preukázala štatisticky významnú asociáciu CD s alelami  a haplotypmi tohto genetického systému. Prevažná väčšina pacientov s CD má vo svojom genotype HLA-DQ2 heterodimér v konfigurácii cis (kódovaný HLA-DR3-DQA1*05:01-DQB1*02:01) alebo trans (kódovaný HLA-DR11-DQA1*05:05-DQB1*03:01/DR7-DQA1*02:01-DQB1*02:02), zvyšná časť pacientov vykazuje prítomnosť HLA-DQ8 heterodiméru (kódovaný DQA1*03:01-DQB1*03:02), ESPGHAN 2012.

Genotypizácia haplotypov  DQ2/DQ8 významne prispieva k zložitej diagnostike celiakie. Podľa guideline EPSGHAN (2012) je súčasťou diagnostických algoritmov a jej význam spočíva po 1. vo vysokej negatívnej prediktívnej hodnote v prípadoch diagnostických pochybností, po 2. v prípadoch s vysokou suspekciou pre CD, s vysokými hladinami AtTG (>10 x norma) a pozitivitou HLA-DQ2/DQ8 nie je nutná duodenálna biopsia pre stanovenie diagnózy CD.

HLA typizáciu celiakie indikujú:

 • gastroenterológ pre dospelých
 • gastroenterológ pre deti a dorast
 • primár detského oddelenia
 • internista
 • všeobecný lekár len s doporučením od gastroenterológa


Podmienky odberu:

 1. Do skúmavky, ktorá obsahuje K3EDTA (skúmavka rovnaká ako na odber krvného obrazu), odoberte 2,5-5 ml venóznej krvi.
 2. Bezprostredne po odbere skúmavku šetrne premiešajte, aby sa zabránilo zrazeniu krvi.
 3. Vzorky krvi je potrebné skladovať do transportu pri teplote +2ºC až +8ºC (maximálne 3 dni).
 4. Je možné zaslať do laboratória aj poštou ako zásielku 1. triedy.
 5. Vzorky plnej nezrazenej krvi je možné dlhodobo uchovať pri –20ºC a transportovať v zmrazenom stave.
 6. Uprednostňujeme príjem čerstvej, nezmrazenej krvi.

 

 

Laktózová intolerancia - adultný typ

Laktózová intolerancia je klinický syndróm zahŕňajúci 1 alebo viac prejavov, ako abdominálna ťažoba alebo bolesť, nauzea, diarrhoe, flatulencia, borborygmy, po požití potravy s obsahom laktózy. Klinický obraz je výsledkom interakcie množstva a aktivity enzýmu laktázy a expozície množstva laktózy v tenkom čreve.
 

Príčiny laktózovej intolerancie:

 1. Kongenitálna deficiencia laktázy – raritná forma, so začiatkom prejavov po narodení.
 2. Adultný typ hypolaktázie (laktózová intolerancia adultný typ, primárna laktázová deficiencia, laktázová nonperzistencia) - častá forma,geneticky podmienená, v európskych populáciách postihuje asi 10-15% obyvateľstva.
 3. Sekundárna intolerancia laktózy - prechodný stav, je najčastejšie výsledkom zápalového ochorenia tenkého čreva, vyskytuje sa v každom veku, často v detstve.

Adultný typ hypolaktázie je častá príčina laktózovej intolerancie, ktorá v európskych podmienkach postihuje asi 10-15%  obyvateľstva. V súčasnosti sú identifikované 2 polymorfizmy C13910T a G22018A MCM6 génu, v oblasti zodpovednej za reguláciiu transkripcie laktázového génu. Po 3.- 4. roku  života sa postupne znižuje aktivita laktázy. Klinické prejavy laktózovej intoletancie spravidla nebývajú prítomné pred 5. rokom, väčšinou sa objavujú v adolescencii alebo v dospelosti. Nakoľko aktivita laktázy  nie je nulová, ale len znížená, mnoho jedincov toleruje určité množstvo laktózy bez objavenia sa klinických príznakov.

Distribúcia genotypov u subjektov s laktázovou perzistenciou a nonperzistenciou (Babu 2010)
C13910T
C/C ~ 100 ~ 0
C/T < 5 > 95
T/T 0 100
G22018A
G/G 100 0
G/G < 10 0
A/A > 90 100

Diagnostika laktózovej intolerancie:

 1. Nepriame metódy:
 • laktózo - tolerančný test
 • H2 dychový test
 1. Biopsia s histochemickým určením aktivity enzýmu
 2. Molekulárne genetické vyšetrenie polymorfizmov C13910T a G22018A


Význam genetického vyšetrenia:

 • U dospelých v Európskych populáciách  môže byť genotypizácia prvým skríningovým testom  LI.
  V prípade  nálezu rizikového genotypu  CC alebo GG u symptomatickej osoby nie je nevyhnutné absolvovať záťažové testy s laktózou, ale rovno vylúčiť laktózu z potravy a v prípade vymiznutia symptómov  určiť diagnózu laktózovej intolerancie. Iba pacienti  s genotypom CT/GA alebo TT/AA by mali podstúpiť záťažové testy.
 • U detí genotypizácia prediktívne určuje pokles aktivity laktázy, a tým možnosť rozvoja symptomatológie, avšak nedáva informáciu o aktuálnom stave pacienta, preto ak má byť použitá, tak súčasne s  ďalšími diagnostickými vyšetreniami.
 • Negatívna prediktívna hodnota genotypizácie primárnej laktózovej intolerancie je 98% vo všetkých vekových kategóriách.


Podmienky odberu:

 1. Do skúmavky, ktorá obsahuje K3EDTA (skúmavka rovnaká ako na odber krvného obrazu), odoberte 2,5-5 ml venóznej krvi.
 2. Bezprostredne po odbere skúmavku šetrne premiešajte, aby sa zabránilo zrazeniu krvi.
 3. Vzorky krvi je potrebné skladovať do transportu pri teplote +2ºC až +8ºC (maximálne 3 dni).
 4. Je možné zaslať do laboratória aj poštou ako zásielku 1. triedy.
 5. Vzorky plnej nezrazenej krvi je možné dlhodobo uchovať pri –20ºC a transportovať v zmrazenom stave.
 6. Uprednostňujeme príjem čerstvej, nezmrazenej krvi.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631