Sprievodca

Informácie pre sprievodcov hospitalizovaných pacientov

Sprievodca na oddelení/klinike vypíše tlačivo „Pobyt sprievodcu“, ku ktorému sa vyjadrí primár oddelenia/kliniky.

O tom, či je pobyt sprevádzajúcej osoby na oddelení/klinike potrebný (indikovaný) rozhoduje ošetrujúci lekár pacienta.

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu vo výške 3,30 €, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Od povinnosti úhrady je oslobodený poistenec:

  • do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti
  • do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti
  • dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča
  • dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631