Dar od Považskej cementárne, a.s. Ladce

Srdečne ďakujeme Považskej cementárni, a.s., Ladce, ktorá na naše Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie darovala špičkový mikroskop ZEISS Axiolab 5.
Tento mikroskop s LED osvetlením v prechádzajúcom svetle so svetlým poľom s digitálnou kamerou Axiocam 208 color so 4K rozlíšením pre živý obraz bude slúžiť na mikroskopovanie krvných náterov, hodnotenie celého spektra fyziologických a patologických populácií krvných buniek pri diagnostike hematologických ochorení. Taktiež bude nápomocný pri hodnotení cytológie mozgomiechového moku. Kamera a prenos reálneho obrazu na monitor, spolu s možnosťou vytvárať elektronickú knižnicu obrazov, umožňuje využitie pri edukácii nielen laborantov, ale aj študentov a lekárov v predatestačnej príprave.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631