Menovanie prednostov kliník našej nemocnice

Kliniky našej nemocnice tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Vďaka tejto niekoľko ročnej úspešnej vzájomnej spolupráci zabezpečujú študentom univerzity potrebnú prax.

31.5.2021 na pôde Fakulty zdravotníctva TNUaD menoval rektor univerzity,doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prednostov kliník našej nemocnice.

Na pozície prednostov boli menovaní:

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH – onkologická klinika

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA – klinika úrazovej chirurgie, chirurgická klinika

MUDr. Peter Kaščák, PhD. – gynekologicko – pôrodnícka klinika

MUDr. Branislav Moťovský, PhD. – psychiatrická klinika

MUDr. Pavol Šimurka, PhD. – klinika pediatrie a neonatológie

MUDr. Marek Káčerik, PhD. – očná klinka

MUDr. Jozef Pogran,PhD.  – novovzniknutá ortopedická klinika

 

Pánom prednostom blahoželáme  a prajeme veľa úspechov pri výkone ich funkcie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631