Mobilné operačné laboratórium Arthrex v našej nemocnici

Spoločnosť Atrhrex umožnila našim lekárom veľmi prínosnú odbornú školiacu akciu zameranú

na nácvik artroskopických operácií vo svojom mobilnom operačnom laboratóriu.
26.5.2021 našu nemocnicu navštívil kamión so zabudovanou plne vybavenou operačnou stanicou, kde si mohli lekári vyskúšať niekoľko najnovších operačných techník, ktorých výsledkom sú menej invazívne zákroky, nižšie riziko a oveľa kratšia rekonvalescencia pacienta.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631