Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Nové vyšetrenie na pracovisku funkčnej diagnostiky - BODYPLETYZMOGRAFIA

V rámci našej pľúcnej ambulancie máme vytvorené Pracovisko funkčnej diagnostiky.

 
 
K činnostiam na tomto pracovisku patrí aj BODYPLETYZMOGRAFIA - určenie vnútrohrudného objemu plynu, rovnako ako aj odhad odporu kladeného prúdiacemu vzduchu v dýchacích cestách. Okrem uvedeného prístroj Bodypletyzmograf umožňuje:
 • celotelovú bodypletyzmografiu
 • spirometrické vyšetrenia
 • meranie difúznej kapacity
Vyšetrenie sa vykonáva v špeciálnej bodypletyzmografickej kabíne (prakticky vzduchotesná kabína).
 
Na vyšetrenie sa môžete objednať na čísle pľúcnej ambulancie 0326566753 ( volať v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 15:00 hod.)
K vyšetreniu je potrebné priniesť aktuálne výsledky odberov krvi, vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia.
 
Pracovisku funkčnej diagnostiky sa okrem uvedeného venuje:
 • stanoveniu diagnózy, včasnej diagnostiky počínajúcej obštrukčnej ventilačnej poruchy – bez subjektívnych ťažkostí u pacienta, pri postihnutí pľúcneho interstícia - odchýlky vo funkčnom vyšetrení často predchádzajú zmenám na skiagrame hrudníka, sú indikované pri diferenciálnej diagnostike kašľa, dýchavice, ťažoby na hrudníku, abnormálnom posluchovom, či rtg náleze
 • monitorovaniu liečby
 • stanoveniu priebehu a prognózy ochorení (sledovanie dynamiky pľúcnych funkcií je dôležitým prognostickým ukazovateľom u väčšiny pľúcnych ochorení) 
 • predoperačným vyšetreniam (predovšetkým pacienti s pľúcnym ochorením pred operáciami hrudníka, ale aj pred rozsiahlymi operáciami v dutine brušnej alebo pred kardiochirurgickými výkonmi – posudkové účely
 • preventívnym vyšetreniam
 • výskumným účelom (vyšetrenie pľúcnych funkcií je štandardnou súčasťou klinických štúdií pri overovaní nových metód funkčného vyšetrenia pľúc a ich zavádzaní do praxe

 

Naše pracovisko poskytuje komplexné funkčné vyšetrenia pľúc,
 • vyšetrenie všetkých pľúcnych objemov a kapacít,bronchomotorické testy, vyšetrenie NIOX, /FeNo/vyšetrenie sily dychových svalov,
 • Spirometriu – meria vitálnu kapacitu pľúc a patrí k základným vyšetreniam pri diagnostike pľúcnych ochorení. Bronchodilatačný test umožnuje posúdiť reverzilitu obštrukcie v dýchax cích cestách
 • meranie difúznej kapacity pľúc pre CO (DLCO) – meria schopnosť kyslíka prenikať do krvného obehu.
 • FeNO - Hladiny vydychovaného NO presne odrážajú úroveň alergického zápalu, umožňuje zlepšenie diagnózy astmy a zápalového ochorenia dýchacích ciest

 

Nákup prístrojov na toto pracovisko bol financovaný z Nenávratných finančných prostriedkov EÚ,  z projektu "Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID - 19 vo FN Trenčín". 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631