Obmedzenie činnosti odborných ambulancií

S ohľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 je činnosť imunologickej a reumatologickej ambulancie dočasne pozastavená!

Pacienti dispenzarizovaní na uvedených ambulanciách môžu telefonicky konzultovať svoj zdravotný stav na čísle telefónu: 032 6566 127 vo vyhradenom čase:

Imunologická ambulancia – MUDr. Jana Šumichrastová
Utorok:  od 11:00 do 15:30 – telefonické avizovanie predpisov liekov (predpis v stredu)
Streda: od 7:00 do 15:30 – telefonická konzultácia zdravotného stavu + predpisy liekov

Reumatologická ambulancia  - MUDr. Nina Marčeková
Streda:  od 11:00 do 15:30 - telefonické avizovanie predpisov liekov (predpis vo štvrtok)
Štvrtok: od 7:00 do 15:30 telefonická konzultácia zdravotného stavu + predpisy liekov

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631