Ocenenie nášho neurologického oddelenia

Na účely monitorovania kvality jednotlivých nemocníc, sa priebežne  vyhodnocujú  údaje za pacientov s cievnou mozgovou príhodou zaznamenané v Národnom registri zdravotníckych informácií . Takéto údaje sa anonymizované odosielajú ďalej do registra RESQ, kde sa hodnotia podľa kritérií kvality stanovenými  EUROPEAN STROKE ORGANISATION - logistika, diagnostika,  liečba akútnej fázy cievnej mozgovej príhody ischemickej  a najlepším nemocniciam sú udeľované ocenenia – zlatý, platinový alebo diamantový status ANGELS AWARD.

 

 

Náš tím neurologického oddelenia  sa dlhodobo snaží  čo najviac zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti o pacientov , o čom svedčia aj jeho  výsledky, na základe ktorých dosiahol ocenenie za vynikajúcu zdravotnú starostlivosť o pacientov s CMP (cievnou mozgovou príhodou) - ESO Angels OCENENIE pre rok  - PLATINOVÝ STATUS ANGELS AWARD.

Gratulujeme nášmu neurologickému oddeleniu  a prajeme im čo najviac vyliečených pacientov. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631