Poďakovanie zdravotníkom

Pandémia koronavírusu nám všetkým obrátila život na ruby, nielen bežným občanom, ale predovšetkým zdravotníckym pracovníkom.

Práve oni  majú za sebou veľmi náročné obdobie, kedy s plným nasadením čelili narastajúcemu počtu hospitalizovaných pacientov. Právom si zaslúžia našu vďaku a obdiv.
Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol 8.6.2021 poďakovať a oceniť jednotlivcov, aj kolektívy pôsobiace v zdravotníctve v piatich kategóriách: sestra, lekár, manažér v zdravotníctve, iný zdravotnícky pracovník  a kolektív.
Medzi nominovanými  a nakoniec aj ocenenými boli aj naši zamestnanci:


• PhDr. Ivana Ondrejková ( vedúca setra OAIM) – ocenená v kategórii sestra
• Mgr. Martina Glodičová (verejná zdravotníčka) – ocenená v kategórii iný zdravotnícky pracovník
• MUDr. Tomáš Šulík (primár OAIM) - ocenený v kategórii lekár
• Infekčné oddelenie  - ocenené v kategórii kolektív


Zo srdca gratulujeme!

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631