Preočkovanie druhou dávkou vakcíny COMIRNATY- PFIZER počas víkendu od 10.4.2021 a 11.4.2021

Počas tohto víkendu sa bude konať preočkovanie osôb, ktorým bola podaná prvá dávky vakcíny v dňoch 13.3.2021 a 14.3.2021 nasledovne:

 
10.4.2021 sa vo vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice Trenčín na Legionárskej ulici 28 uskutoční preočkovanie osôb, ktorým tu  bola podaná prvá dávka vakcíny 13.3.2021. V prípade, že Vám nepríde SMS s časom preočkovania, dostavte sa s takom  istom čase, v akom Vám tu bola podaná prvá dávka vakcíny.
 
11.4.2021 sa v Mestskej športovej hale Trenčín na Mládežníckej ulici 1, uskutoční preočkovanie osôb, ktorým tu bola podaná prvá dávka vakcíny 14.3.2021. V prípade, že Vám nepríde SMS s časom preočkovania, dostavte sa s takom istom čase, v akom Vám tu bola podaná prvá dávka vakcíny.

 

 

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631