Preočkovanie v Mestskej športovej hale

 6.3.2021 sa bude v Mestskej športovej hale v Trenčíne konať preočkovanie osôb, ktorým tu bola 6.2.2021 podaná 1. dávka vakcíny.


O presnom čase budú osoby informované prostredníctvom SMS - nie je potrebné sa na novo prihlasovať!

Aj na prečkovanie druhou dávkou vakcíny je potrebné priniesť si so sebou nižšie uvedený vyplnený anamnestický dotazník a informovaný súhlas pacienta.

 

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631