Spustili sme vlastné PCR laboratórium

Naša nemocnica spustila 1.5.2021 vlastné PCR laboratórium na vyšetrovanie vzoriek aj na zistenie ochorenia SARS CoV-2.

Odobraté vzorky budeme najskôr vyhodnocovať hospitalizovaným pacientom a v priebehu týždňa v našom PCR laboratóriu začneme vyhodnocovať aj vzorky odobraté v našom odberovom mieste pri nemocnici. V krátkej budúcnosti spustíme testovanie a vyhodnocovanie PCR testov aj pre samoplatcov. Tešíme sa, že sa nám podarilo zriadiť PCR laboratórium v našej nemocnici,  ktorá je spádovým zdravotníckym zariadením v trenčianskom kraji s vysokou koncentráciou diagnosticky náročných pacientov. Pripojením sa k sieti laboratórií vyšetrujúcich koronavírus prispejeme k včasnej diagnostike nosičov ochorenia a pomôžeme tak zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631