SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK 2021

Počas pandémie koronavírusu sme sa presvedčili aký význam má adekvátna  hygiena rúk v rizikovom prostredí.

Dezinfekciu dnes už nájdete v interiéroch prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvorí neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v zdravotníckych zariadeniach a hoci sú dávkovače na dezinfekciu rúk prístupné všetkým návštevníkom, často ju nevedia správne používať.

Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk sa pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, 6.5.2021, aj v našej nemocnici koná osvetové podujatie určené zdravotníkom i širokej verejnosti, zamerané práve na osvetu správnej dezinfekcie a hygieny rúk, na čo Vás srdečne pozývame.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631