Testovanie sprevádzajúcej osoby počas pôrodu v našej nemocnici


Rodičku a primárne sprevádzajúcu osobu k pôrodu otestujeme  pri príjme Ag-testom.


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, okrem primárne sprevádzajúcej osoby môže byť pri pôrode ďalšia osoba. Táto pri vstupe na pôrodnú sálu sa preukáže predložením negatívneho výsledku Ag-testu, nie starším ako 24 hodín.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631