ZMENA REŽIMU UROLOGICKEJ AMBULANCIE V DŇOCH OD 22.9.2021 DO 24.9.2021

V dňoch od 22.9.2021 do 24.9.2021 sa nebudú na urologickej ambulancii vydávať časenky
Ošetrení budú iba pacienti objednaní prostredníctvom www.fntn.sk a akútne stavy!

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631