Onkologické semináre

Mieste semináre v Onkológii

Organizátor: Onkologické oddelenie FNTN
Garant: primár MUDr. Branislav Bystrický

Kde: Zasadačka Onkologického oddelenia FN Trenčín, I. poschodie vpravo

Kedy: Týždenne, prvé 3 stredy každý mesiac
Čas: 13:00 - 15:00

Kto: Lekári klinickej & radiačnej onkológie, lekári v špecializovanej príprave na klinickú, radiačnú onkológiu, klinický fyzici, lekári cirkulujúci na Onkologickom oddelení

Harmonogram:
témy seminárov na rok 2019 
Po každej prednáške diskusia zahrňujúca aplikáciu nových poznatkov do praxe oddelenia.
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631