Občianske združenie "Pre ženy"

Názov a sídlo občianskeho združenia: 

Občianske združenie PRE ŽENY
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín


IČO:511000555900

Základným cieľom občianskeho združenia je podporovať rozvoj gynekologicko – pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trenčín
a to najmä týmito formami:

  • podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení pre gynekologicko – pôrodnícku kliniku
  •  podpora nákupu vybavenia a zariadenia priestorov gynekologicko – pôrodníckej kliniky
  •  zlepšenie a podpora rozvoja kultúry prostredia gynekologicko – pôrodníckej kliniky
  • ochrana a podpora zdravia pacientov
  •  vzdelávacia a osvetová činnosť v oblasti gynekológie a pôrodníctva
  •  podpora edukácie zdravotníckych pracovníkov gynekologicko – pôrodníckej kliniky
  •  podpora vedeckých a výskumných aktivít gynekologicko – pôrodníckej kliniky

 

Bankové spojenie:
Kód banky: 8330
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7783300000002601354698
SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631