Trenčianska neurológia o.z.

Názov a sídlo občianskeho združenia:

Trenčianska neurologia, o.z.
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín

 


 IČO:50774654

 

Hlavným poslaním  občianskeho združenia Trenčianska neurológia je podporovať rozvoj Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín a to predovšetkým:


•organizovaním rôznych vzdelávacích aktivít a podujatí,  uskutočňovaním  osvetovej činnosti so zameraním na oblasť prevencie a liečby civilizačných ochorení a ochrany a podpory zdravia pacientov
•nákupom potrebných zdravotníckych prístrojov  a zariadení pre neurologické oddelenie
•podporou edukačných aktivít zdravotníckych pracovníkov
•vytváraním ekonomickej základne pre plnenie programových cieľov združenia

 

Bankové spojenie:
Kód banky: 0200
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 3902000000003852104858

 

Tlačivá na stiahnutie: darujte 2% - vyhlásenie, poučenie na vyplnenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631