Kontakty

MUDr. Miroslav Širila
032 6566 396

PhDr. Eva Smataníková, MPH
032 6566 396

Oddelenie - sestry
032 6566 397

Príjmová ambulancia
032 6566 395

Angiologická ambulancia 2
032 6566 236

Izba lekárov
032 6566 396

Angiologické oddelenie

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

 

Charakteristika a zameranie oddelenia
Angiologické - cievne oddelenie je pracovisko zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení ciev. 
Zaoberá sa liečbou pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín, ochoreniami renálnych, karotických tepien i tepien horných končatín, ako aj intervenčnou liečbou ochorení žilového systému.
Súčasťou liečby žilových ochorení je aj mininvazívne nebolestivé odstraňovanie kŕčových žíl – varixov najmodernejšími metódami ( Clarivein katéter, RFA – rádiofrekvenčná ablácia). 
V spolupráci s RDG oddelením na intervenčnej sále vybavenej angiografom s možnosťou 3D rekonštrukcie ciev sa vykonáva široké spektrum periférnych vaskulárnych nekardiálnych intervencií (PTA – perkutánna transluminálna angioplatika, implantácia stentov, zavádzanie Permcathov, kaválnych filtrov a iné).
Pracoviskom prvého kontaktu je angiologická ambulancia vybavená moderným ultrasonografickým prístrojom. Slúži aj ako konziliárna ambulancia na vyšetrenie pacientov z iných oddelení či pacientov s akútnym angiologickým ochorením.
Samotné oddelenie má kapacitu 10 lôžok ( 5 mužských a 5 ženských), z ktorých dve sú monitorované a je situované na 2.poschodí chirurgického pavilónu FN v Trenčíne. 


Personálne obsadenie:


Primár: MUDr.Miroslav Širila

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 396
email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lekári: MUDr.Tomáš Podpera, MUDr.Marek Šumaj, MUDr.Adriana Cibíková, MUDr.Eduard Sirotný

Vedúca sestra:PhDr. Eva Smataníková, MPH

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 396
email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ďalšie kontakty:

Angiologické oddelenie - lôžková časť: 032 6566 397

 

Angiologická ambulancia II.  1. a 2. poschodie


Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového a venózneho systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane usg vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl /varixov/ zápalov žíl a trombózy.


V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:

  • komplexné klinické angiologické vyšetrenie

  • USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín (vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín), vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu

  • USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín (vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chodzi)

  • USG vyšetrenie brušnej tepny slúži k diagnostike aneuryziem abd.aorty (vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov)

  • USG vyšetrenie obličkových tepien (vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom)

  • USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode)

  • USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venozneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly.

V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na dalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA (digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku (e-mailom resp. telefonicky).

Angiologická ambulancia II. - 1. poschodie

Lekár: 
MUDr. Miroslav Širila

Zdravotná sestra: 
Bc. Martina Antolíková

Kontaktné údaje: 

Telefón: 032 6566 236
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ordinačné hodiny:

 deň

ordinačné hodiny

 Pondelok   7:00 - 15:30
 Utorok

  7:00 - 15:30

 Streda   7:00 - 15:30
 Štvrtok   7:00 - 15:30
 Piatok   7:00 - 15:30

Lokalizácia:Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí chirurgického pavilónu. Na mape areálu č.6. (mapa areálu).

Angiologická ambulancia II. - 2. poschodie

Lekár: 
MUDr. Marek Šumaj

Zdravotná sestra: 
Bc. Linda Bernátová

Kontaktné údaje: 

Telefón: 032 6566 395
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ordinačné hodiny:

 deň ordinačné hodiny 
 Pondelok  7:00 - 15:30
 Piatok  7:00 - 15:30

Lokalizácia:Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí chirurgického pavilónu. Na mape areálu č.6. (mapa areálu).

Príjmová a konziliárna ambulancia: 032 6566 395

Objdenávanie pacientov na vyšetrenie: 032 6566 236 - pacientov prosíme volať na objednanie v pracovné dni po 14:00hod.!!!

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631