Kontakty

MUDr. Oto Herman
032 6566 597

Mgr. Veronika Gogová
032 6566 789

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie FN Trenčín má 2 jednomiestne liečebné komory, spĺňajúce technické predpoklady pre riešenie liečebných aj špecifických záchranársko-liečebných indikácií.

Posudzovanie vhodnosti pacientov sa vykonáva formou komplexného vyšetrenia pacienta.

Termín vyšetrenia sa dohovára vopred na tel. čísle  032/6566789

K vyšetreniu je potrebné priniesť vyplnený dotazník – Tlačivo HBO, a pokiaľ ste poistnecom ZP Union alebo Dôvera aj Návrh na liečbu HBO - UNION, alebo Návrh na liečbu - DOVERA.

Indikované akútne stavy majú prednosť.

Zoznam diagnóz uhrádzaných  zdravotnými poisťovňami –Indikácie Union , Indikácie DOVERAIndikácie VSZP.                             

U vybraných diagnóz, ktoré nie sú súčasťou zoznamu poisťovňou hradených indikácií - poskytujeme možnosť liečby hyperbarickou oxygenoterapiou za úhradu –

1 expozícia/90 min – 45 Eur

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie je spoločným vedeckovýskumným pracoviskom s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka (TNUAD).

Spoločné pracovisko je vybavené 12 miestnou vedeckovýskumnou hyperbarickou komorou najmodernejšieho typu. Vo svojej činnosti sa zameriava na sledovanie účinnosti terapie kyslíkom v hyperbarickom prostredí vo vybranej skupine ochorení s hlavným zameraním na cievne komplikácie diabetes mellitus, aterosklerózy, ochorenia spojené so stratou sluchu a dôsledky cievnych ochorení mozgu.

Posudzovanie vhodnosti účasti vo vedeckovýskumnom programe podlieha špecifickým kritériám.  Prikladáme pre Vašu infomráciu Informovaný súhlas k liečbe hyperbarickou oxygenoterapiou - Informovaný súhlas.

Lekári: MUDr. Oto Herman - primár oddelenia
              

Sestry: Mgr. Veronika Gogová - vedúca sestra
               Erika Ovariová - sestra
               Bc. Katarína Gagová - sestra

Technici:     Ing. Kvetoslav Šinka
                  Daniel Šteininger
                  Miroslav Mikula
                  Jozef Ševčík

Kontaktné údaje:
Telefón (sestra): 032 6566 789
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: prízemie pavilónu hyperbarickej oxygenoterapie.
Na mape areálu označené číslom 25: (mapa areálu).

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631