Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie - sestry
032 6566 638

Príjmová ambulancia
032 6566 431

Dokumentácia
032 6566 411

MUDr. Jaroslav Vidan
032 6566 196

MUDr. Igor Zemek
032 6566 196

Mgr. Eva Kičinková
032 6566 592

Oddelenie - lekári
032 6566 873

Vyšetrovňa - lekári
032 6566 624

Pacientsky deň buduje dôveru medzi pacientmi a nemocnicou

Pacienti, ktorých čaká implantácia umelého bedrového alebo kolenného kĺbu na Ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne, sa už niekoľko krát zúčastnili seminára „Pacientsky deň“. Počas neho sa stretli s lekármi, zdravotníckym personálom a vedením nemocnice. Mohli sa spýtať na všetko, čo ich zaujíma a trápi v súvislosti s plánovanou operáciou.

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť pacientom všetky potrebné informácie ohľadom plánovaného zákroku a tým pomôcť pacientom lepšie zvládnuť prípravu na operáciu. Lekárom zase pomáha odbúranie strachu pacientov pred operáciou a následná lepšia spolupráca pacientov po operácii.

MUDr. Karol Gottschal, primár ortopedického oddelenia pacientom vysvetlil základy operačného procesu a endoprotetiky, riziká operačného  výkonu a spôsob života s endoprotézou – jeho limity a riziká. Vedúca sestra oddelenia Mgr. Eva Kičinková zároveň pacientom ozrejmila, kto a prečo je na operácii prítomný z nemocničného personálu a praktické informácie o režime v nemocnici počas ich pobytu pred a po operácii. Anestéziológ MUDr. Dušan Opršal poskytol prítomným pacientom informácie o tom, aké typy anestézy sa používajú, a prečo je anestéza dôležitá. Lekár z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia prezentovala manažment pooperačnej bolesti a priebeh rehabilitácie pacienta po operácii. MUDr. Gottschal zároveň uviedol na pravú mieru mnohé nepravdivé a zavádzajúce informácie nielen z internetu. Pacienti mali možnosť opýtať sa na dojmy pacienta, ktorý už operáciu endoprotézy absolvoval a taktiež využili možnosť položiť lekárom otázky v diskusii.

Takéto semináre pre pacientov sa plánujú organizovať vo Fakultnej nemocnici Trenčín 4 krát do roka. Najbližší termín je stanovený na 16.1.2020, kde budú pozvaní ďalší naplánovaní pacienti.

Prečo Pacientsky deň vznikol a ako prebieha, hovorí jeho iniciátor, primár Ortopedického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trenčín MUDr. Karol Gottschal.

Pacientsky deň je na Slovensku jedinečným projektom. Ako táto myšlienka vznikla?

Cieľom Pacientskeho dňa je informovať každého pacienta, u ktorého je plánovaná implantácia umelého kĺbu, o všetkom, čo ho čaká pred, počas a po operácii. Táto myšlienka sa zrodila ešte v roku 2007. Cítili sme potrebu vytvoriť priestor, kde môžu pacienti a nemocničný personál otvorene komunikovať. Chceli sme vrátiť dôveru a dôstojnosť do vzťahu medzi pacientom na jednej strane a lekárom, zdravotníckym pracovníkom a nemocnicou na strane druhej. Z tohto dôvodu sa nám tento projekt javil ako vhodný prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa.

Ako prebieha Pacientsky deň vo Fakultnej nemocnici Trenčín?

Ide o dvojhodinový seminár, ktorý tvoria odborné prednášky a diskusia. Zúčastňujú sa na ňom pacienti, ktorých v najbližších troch mesiacoch čaká operácia (implantácia umelého kĺbu kolena, bedra ramena, členka). Na seminár môžu prísť aj s rodinným príslušníkom, čo ocenia najmä ľudia s obmedzenou pohyblivosťou. Na seminári podrobne preberieme predoperačnú prípravu. Je dôležité, aby pacient chápal, čo hrozí, keď predoperačné vyšetrenia neabsolvuje. Pacienti sa ďalej dozvedia, čo je to totálna endoprotéza a ako vyzerá, zvýšená pozornosť je kladená najmä na pooperačné riziká. Vysvetľujeme pacientom, aký je život s endoprotézou. Anestéziológ prednáša o typoch anestéz, o pooperačnej bolesti a o možnosti jej regulácie. Rehabilitačná pracovníčka podrobne vysvetlí rehabilitačný program. Staničná sestra na fotografiách predstaví, ako vyzerá ambulancia, izba, operačná miestnosť...
Je pre pacientov dôležité spoznať celý proces pred operáciou, počas nej a po operácii?
Samozrejme, že áno. Pacienti majú možnosť vidieť, že nemocnica nie je abstraktná inštitúcia a ortopéd nie je jediný človek, ktorý v tomto procese vystupuje. Preto je na seminári prítomný celý tím ľudí, ktorý sa o pacienta stará - ortopéd, inštrumentárka, sestrička, anestéziológ, rehabilitačný pracovník... Dokonca je tam aj pacient, ktorý už operáciu absolvoval. Pacienti majú možnosť spýtať sa na všetko, čo ich zaujíma, alebo z čoho majú obavy. Chceme im vysvetliť dobré stránky, ale aj riziká.

S akými rizikami treba pri takejto operácii rátať?

Umelé kĺby sú zaťažené extrémnou rizikovosťou. Môže dôjsť k rôznym komplikáciám, najčastejšie odlučovaniu materiálu, zlyhaniu implantátu, zlomenine v okolí implantátu, infektu. Infekt môže byť prenesený krvnou cestou zo zubov, z mandlí, močového mechúra, môže sa to stať pri operácii, po operácii. Doktor musí garantovať správne technické vykonanie operácie, no nemôže zodpovedať za reakciu organizmu. Tiež pacientom vysvetľujeme, že majú nielen práva, ale aj povinnosti. Výsledok operácie závisí aj od ich pooperačného správania. Časť pacientov prichádza do nemocnice s neúmernými očakávaniami. Ak je končatina poškodená 20 rokov, nedá sa očakávať, že po implantácii bude človek opäť ako 18-ročný.

Ako pacienti reagujú na takéto informácie? Nezľaknú sa?

Pacienti sú na seminári väčšinou aktívni a veľa sa pýtajú. Je dôležité, aby dostali pravdivé informácie. Na internete a v médiách nie sú vždy tie najserióznejšie informácie. Je pravda, že v ojedinelých prípadoch sa niektorí pacienti informácií zľaknú a operáciu si rozmyslia. Na tom však nevidím nič zlé. Je dôležité, aby mal pacient možnosť informovane spolurozhodovať. Väčšina pacientov však odchádza zo seminára pozitívne naladená, a čo je ešte dôležitejšie – prichádzajú tak aj na operačku.

Zlepšuje pacientsky deň vzájomnú komunikáciu pacienta s nemocnicou?

Potvrdzuje sa, že keď človek vie, že ide do rizika a niečo sa stane, znáša to oveľa lepšie.  Ak náhodou nastanú komplikácie, spolupráca s ním je oveľa lepšia. Navyše, keď je pacient pozitívne naladený, celkovo to prispieva k jeho liečbe.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631