Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie - I. poschodie: (muži) – sestry
032 6566 241

Oddelenie - I. poschodie: (ženy) – sestry
032 6566 341

Oddelenie - II. poschodie: sestry
032 6566 150

Oddelenie - II. poschodie: pacienti
032 6566 304

Príjmová ambulancia
032 6566 156

Denný psychiatrický stacionár
032 6566 168

Protidrogová ambulancia
032 6566 743

MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
032 6566 488

MUDr. Bohdana Bírešová
032 6566 129

Mgr. Zdenka Závodská
032 6566 637

Spánkové laboratórium - Mgr. Adriana Gregušová
032 6566 889

Psychiatrická klinika

SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM
FOTOGALÉRIA

 

 
CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Psychiatrická klinika poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu a skupinovú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.

Všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých s celým spektrom psychických a psychosomatických ochorení.
Diagnostika a liečba v zmysle biopsychosociálneho modelu zdravia a choroby. Oddelenie poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu, skupinovú a rodinnú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.
V organizačnej štruktúre chodu oddelenia sa výrazne uplatňujú princípy terapeutického spoločenstva (denné stretnutia personálu a pacientov za účelom diskutovania programu a riešenia problémov, akcent na utváranie priaznivej interpersonálnej atmosféry a korigujúcej emočnej skúsenosti).
Našou víziou je poskytovanie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho- sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete.

Veľká väčšina nášho lekársko-psychiatrického tímu má popri štandardnom tradičnom psychiatrickom vzdelaní a kvalifikácii aj vzdelanie často vo viacerých v zahraničí uznávaných psychoterapeutických metódach (Hlbinná/psychodynamická psychoterapia, Katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívno-pohybová terapia, Kognitívno-behaviorálna terapia, Integratívna psychoterapia, Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Hypnoterapia, EMDR – Eye movement desensitization and reprocessing, Na mentalizovaní založená psychoterapia).

Spádové územie: okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a časť okresu Myjava.

 
 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
 
Prednosta a primár:
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 488
Fax: 032 6566 488
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Bohdana Bírešová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 129
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedúca sestra:
Mgr. Zdenka Závodská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 637
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentačná sestra:
Mgr. Adriana Gregušová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 488

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a konziliárna psychiatrická ambulancia:
Konziliárne služby pre celú Fakultnú nemocnicu Trenčín


Ambulantná sestra: Bc. Martina Csizmaziová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 156

Pracovníčky pre sociálnu prácu: PhDr. Ivana Ilavská, Mgr. Katarína Mažárová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 568, 6566 195

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na hospitalizáciu
 • príjem pacientov na hospitalizáciu
 • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia a kliniky nemocnice
 • preberanie pacientov privezených RZP, RLP

Ordinačné hodiny:

DeňOrdinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30


Lokalizácia:  ambulancia sa nachádza v budove psychiatrie a neurológie v suteréne - vchod zo zadu budovy, na mape areálu č. 10c (mapa areálu).
 

Návštevné hodiny:

v pracovný deň: od 14:00 hod. do 20:00 hod.

cez víkend a vo sviatok: do 20:00 hod.

 

Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí:
Lekár: MUDr. Michaela Bulková

Psychológ: Mgr. Marta Drozdová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 743
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií.
Na mape areálu č. 17 (mapa areálu).

Náplň práce:

 • prevencia u užívateľov psychoaktívnych látok orientovaná na zamedzenie krvou prenosných infekčných ochorení /HIV/ AIDS, hepatitídy/ a predchádzanie zdravotných a spoločenských následkov zneužívania.
 • špecializované odborné diagnostické vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy, plán vyšetrení
 • psychoterapeutické výkony
 • súdom nariadené ambulantné ochranne protialkoholické a protitoxikomanicke liečenia podľa určenia sudu pre spádovú oblasť Trenčín a okolie.
 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva / úhrada žiadateľom, aktuálna cena v ambulancii

Ordinačné hodiny:

DeňOrdinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok

7:00 - 15:30

 

DeňČasVýkon
Pondelok 

7:00 - 13:00

13:30 - 15:00

pacienti v substitučnom programe
Utorok   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery
7:30 - 13:00 vyšetrenie objednaných pacientov, akútne stavy
13:30 - 14:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia objednaných pacientov, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti
14:30 - 15:00 sociálne intervencie, telefonické konzultácie, administratíva lekára, lekársky seminár
Streda   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery
7:30 - 13:00 vyšetrenie objednaných pacientov , akútne stavy
13:30 - 14:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia objednaných pacientov, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti
14:30 - 15:00 sociálne intervencie, telefonické konzultácie, administratíva lekára, lekársky seminár
Štvrtok   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery
7:30 - 13:00 vyšetrenie objednaných pacientov, akútne stavy
13:30 - 14:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia objednaných pacientov, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti
14:30 - 15:00 sociálne intervencie, telefonické konzultácie, administratíva lekára, lekársky seminár
Piatok   7:00 - 15:00 súdom nariadené ochranné liečby

Spádové územie: okres Trenčín

 

Denný psychiatrický stacionár:
Vedúci lekár stacionára: MUDr. Daniel Ralaus

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 168, 0940/510 371 (na pevnej telefónnej linke môže volajúci zanechať odkaz)
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Lokalizácia: stacionár sa nachádza v budove FRO (ambulantná časť) na 2. poschodí.
Na mape areálu č. 18b (mapa areálu).

Ordinačné hodiny: denne počas pracovných dní  7:00 - 15:30 hod.

V súčasnosti poskytujeme konzultácie osobné, telefonicky aj prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. zoom, webex, skype, príp. iné)

Úloha denného psychiatrického stacionára:

 • Intenzívna liečba duševných a psychosomatických porúch dospelých (s výnimkou akútnych organických) formou parciálnej hospitalizácie. Cez deň pacienti dochádzajú z domu na terapeutické programy, prespávajú doma.
 • Individuálna a /alebo skupinová psychoterapia, párová terapia, sociálna práca, ergoterapia, arteterapia, podľa individuálnej indikácie aj psychofarmakoterapia.
 • Psychiatrické vyšetrenia, najmä v súvislosti s plánovaním psychoterapie.
 • Psychoterapeutické programy využívajú integrovaný psychoterapeutický prístup založený na psychodynamickom základe, ale uplatňujú aj prístupy kognitívno– behaviorálnej terapie (napr. expozičný nácvik, asertívny tréning).
 • Nácvik relaxačných techník – autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia.
 • Špecializovaná psychoterapeutická liečba psychotraumaticky podmienených syndrómov (posttraumatická stresová porucha) vrátane spracúvania traumy pomocou očných pohybov - EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Z hlbinných/psychodynamických prístupov sa o.i. uplatňuje hlbinno – interakčný model skupinovej psychoterapie, na tému orientovaná interakcia, práca so snami, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívna pohybová terapia.
 • Systemický prístup k párovým a rodinným problémom a konfliktom.
 • Trvanie skupinového programu pre pacientov s depresiami aj pre pacientov s neuroticko-psychosomatickými symptómami je 8 až 12 týždňov.
 • Ostatné skupinové programy nie sú časovo ohraničené.


 
Špecifické programy sú vypracované pre pacientov:

 • S neurotickými, adaptačnými, psychosomatickými poruchami, vrátane porúch osobnosti. Trvanie skupinového programu 8-12 týždňov, možnosť pokračujúceho doliečovania vo forme ambulantnej skupinovej alebo individuálnej psychoterapie.
 • Pre pacientov s depresívnou epizódou alebo recidivujúcou depresiou – interpersonálna psychoterapia, psychoedukácia a osvojovanie si nových kognitívnych a behaviorálnych stratégií za účelom redukcie symptómov, stabilizácie remisie a zníženia rizika relapsov. Trvanie skupinového programu je 8-12 týždňov, možnosť pokračujúceho doliečovania vo forme ambulantnej skupinovej alebo individuálnej psychoterapie.
 • Pre pacientov s ochoreniami z okruhu schizofrénie – psychoedukácia, podporná psychoterapia, psychoedukácia príbuzných. Program  je dlhodobý.
 • Ergoterapeutický a podporne psychoterapeutický program pre pacientov s chronickými poruchami za účelom podpory, rozvinutia zdravého potenciálu a znižovania rizika relapsov.
 • Nácvik relaxačných, stabilizačných a sebapodporných techník skupinovou formou.

 


Spánkové laboratórium

 
V spánkovom laboratóriu psychiatrickej kliniky FN Trenčín realizujeme celonočné videopolysomnografické vyšetrenie.
Hlavným dôvodom vyšetrenia je diferenciálna diagnostika chronickej nespavosti – čiže vylúčenie iných príčin nespavosti, než sú psychické.

•    To, či potrebujete videopolysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, určí Váš ambulantný psychiater. Ukážte mu prosím tieto usmerňujúce informácie, uľahčia mu rozhodnutie, či je pre Vás celonočné videopolysomnografické vyšetrenie potrebné.  Ak áno, Váš psychiater napíše odporúčanie a krátku správu. Túto správu odfoťte mobilom, alebo oskenujte a pošlite emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  a napíšte aj Vaše telefónne číslo – spätne Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky.    Podmienkou videopolysomnografického vyšetrenia chronickej nespavosti v našom spánkovom laboratóriu je dlhodobá liečba u ambulantného psychiatra (približne rok a viacej), ktorá dostatočne nezaberá.  
 
 
Indikácie – dôvody – k celonočnému videopolysomnografickému vyšetreniu:  
•    Pacienti s dlhodobou závažnou chronickou nespavosťou, u ktorých nepomohla dlhodobá liečba (rok a viac) ambulantným psychiatrom. Chronická nespavosť, ktorá Vás trápi, môže byť aj súčasťou depresívnej poruchy, úzkostnej poruchy, ale aj iných psychiatrických diagnóz. V spánkovom laboratóriu zisťujeme, či nespavosť nemôže spôsobovať iné ochorenie (napr. doposiaľ nerozpoznané spánkové apnoe – poruchy dýchania v spánku; periodické pohyby končatín v spánku alebo iné spánkové poruchy). Ďalšie poruchy, ktoré sú u vybraných pacientov dôvodom na celonočné videopolysomngrafické vyšetrenie (odoslať môže psychiater aj neurológ) sú:
•    Syndróm nepokojných nôh a periodické pohyby končatín
•    Excesívna denná spavosť bez jasnej príčiny
•    Parasomnie

Náš tím sa s Vami stretne jeden až dva krát: zrealizujeme celonočné vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, následne v časovom odstupe vyhodnotíme celonočný záznam, vysvetlíme Vám výsledky a dáme odporúčania. Ďalšia liečba prebieha u Vášho ambulantného psychiatra.

Lekár:
MUDr. Moťovský Branislav PhD.  

Spánkové laborantky :
Mgr. Gregušová Adriana
Mgr. Gajdošová Monika

FOTOGALÉRIA

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631