Odborné usmernenia MZ

 Odborné usmernenie MZ o ordinácii vyšetrení štítnej žľazy (Vestník MZ SR 12-15/2003)

Všetky vyšetrenia štítnej žľazy:

  • Internista ambulantný, ústavný
  • Geriater ambulantný, ústavný
  • Endokrinológ ambulantný, ústavný
  • Pediater ambulantný, ústavný
  • Odborný lekár nukleárnej medicíny

TSH:

  • Praktický lekár pre dospelých
  • Praktický lekár pre deti a dorast
  • Neurológ ambulantný, ústavný
  • Psychiater ambulantný, ústavný

TSH a TPO:

  • Gynekológ ambulantný, ústavný (odborné usmernenie MZ SR 8/2009)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631