Preventívne prehliadky

 

Biochemické a hematologické vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok

Dg. Z00, preventívne prehliadky detí  
podľa prílohy č .2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.
 5-6 mesiac 
 moč chemicky, močový sediment  9. rok
 moč chemicky, močový sediment
 3. rok
 moč chemicky, močový sediment  11. rok
 moč chemicky, močový sediment, cholesterol, FW
 5. rok
 moč chemicky, močový sediment  13. rok
 moč chemicky, močový sediment
 6- 7 rok  moč chemicky, močový sediment  15. rok
 moč chemicky, močový sediment
Dg. Z00, preventívne prehliadky dorastu a dospelých  
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z. poistenci starší ako 15 rokov, periodicita raz za dva roky
 každý druhý rok  moč chemicky, močový sediment, kreatinín, glukóza,  FW, 5-parametrový hemogram 
 17- 18. rok  moč chemicky, močový sediment, kreatinín, glukóza, cholesterol, triacylglyceroly, FW, 5-parametrový hemogram 
 40- 41. rok  moč chemicky, močový sediment, kreatinín,  glukóza, cholesterol, triacylglyceroly, FW, 5-parametrový hemogram 
 50. rok  okultné krvácanie v stolici - poistenci starší ako 50 rokov, alebo poistenci s anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka 

 

Preventívna gynekologická prehladka

Dg. Z01, Z80.4,  Z12.8, preventívne gynekologické prehliadky   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.- zmenené zákonom 661/2007.
 ročne 
 Ca 125 u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov
 polročne
 Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu od veku 30 rokov

 

Preventívna starostlivosť v materstve 

Dg. Z32, Z34, preventívne gynekologické prehliadky   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z. a odborných usmernení MZSR 14631-3/2006, 09811/2009
 periodicky
 moč chemicky, močový sediment, glukóza, KO, FW 
 do 10. týždňa  TSH, aTPO,  krvná skupina+Rh, v prípade Rh negat. aj  Rh-Ab
 11-12. týždeň  PAPP- A
 14-16. týždeň  AFP, b-HCG
 24-28. týždeň  OGTT

 

Preventívna urologická prehliadka

Dg Z01, Z12.5, N40,  preventívne prehliadky mužov nad 50 rokov, vykonané urológom   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.
 trojročne
 moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA, fPSA, FW 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631